0

Resultatet fra opptak til Universitetet!!

    Publisert 26.07.2017 klokka 10:00 i kategorien Blogg

Heisann!!

Opptaket var klart 19. juli, og svarfristen går ut i dag. Jeg kom inn på Informatikk: Programmering og Systemarkitektur på Universitetet i Oslo! Det var tredje valget mitt, men jeg endte opp med å takke ja til plassen. Også får jeg se om jeg vil ta opp igjen noen fag til høsten for å komme inn på første-/andrevalget neste år.

Jeg er ganske fornøyd med utfallet likevel, siden jeg hadde lyst til å studere noe IT relatert. Et annet pluss er at det er nærme hjemme, så jeg trenger ikke å beskymre meg om studentbolig eller studielån i første omgang!

Ukene før jeg fikk svaret på hva jeg kom inn på var nerverpirrende. Morsom historie faktisk!

Det hele begynte med at vi fikk tilbake karakterene på skriftlig eksamen, og det var kun én eksamen der jeg presterte slik jeg hadde forventet... De to andre var irriterende skuffende... Jeg vurderte derfor en stund om jeg skulle klage på karakterene, og jeg endte opp med å gjøre det, siden jeg konkluderte med at risikoen for at jeg gikk ned i karakter var svært liten (som den var).

Mens jeg ventet på resultatet av klagene, fikk jeg mitt elektroniske vitmemål på Samordna Opptak (der man får vitnemålet utdelt først), og det var selvfølgelig flere feil på det... Så måtte jeg ringe skolen min; hadde en svært "interlektuell" samtale med resepsjonisten, som bare gjentok alt jeg sa som et spørsmål tilbake til meg, før jeg ble satt over til studieveilederen på skolen.

Studieveilederen sa at de skulle rette opp de "nødvendige fagene" (alle fagene det var feil med var fra da jeg var på utveksling). Jeg skjønte ikke helt hva han mente, og sa at jeg gjerne ville ha alle fagene mine på vitnemålet. Alt virket som om det var i orden da. Helt til jeg plutselig fikk en melding fra han som sa at kun de "nødvendige fagene" kom på vitnemålet mitt, slik at snittet mitt ikke gikk ned. Da ble jeg selvfølgelig utrolig stressa, og ringte ham. Han fortalte at han hadde blitt fortalt at dersom jeg hadde alle fagene uten karakter på vitnemålet, så ville snittet mitt gå ned! Det vil si at alle "godkjente fag" tilsvarte karakter 0! Vi snakket noen minutter før det endte med at han skulle sjekke det opp mer, og ringe meg opp igjen dagen etterpå.

Etter telefonsamtalen regnet jeg ut snittet mitt dersom mine godkjente karakterer skulle være lik 0, og bare for å gi et bilde over hvor dårlig det kunne gått; jeg kunne maksimalt ha fått 4 i snitt! Og selvfølgelig hadde jeg ikke kun fått 6'ere! Heldigvis ringte studieveilederen meg opp og sa at den informasjonen han hadde fått tidligere var feil, og at fagene der jeg hadde fått "godkjent" ikke taltes med i utregning av snittet. Da kunne jeg endelig puste rolig ut!

Noen dager senere fikk jeg brev angående klagene mine, og begge karakterene forble som de var. Men, men, jeg prøvde i hvert fall. Allerede da var jeg ganske sikker på at første- og andrevalget mitt var ute av bilde, siden jeg akkurat ikke hadde gode nok karakterer. Det var ganske kjipt, men sånn er vel livet!

Og nå ble det UiO til slutt! Uansett om jeg fullfører løpet ut, eller om jeg bytter studie neste år, så tror jeg at Informatikk kommer til å bli interressant og relevant uansett! Planen fremover er å lese litt om de ulike forkursene de tilbyr til studiet, som jeg vurderer å ta. Offisiell studiestart er den 14. august!

 

Hva skal du til høsten?

 

- Sandra

 

Relatert bilde

 

Hello!!

I got my Letter of Acceptance on July 19, and the answer deadline is later today. I got accepted to Informatics: Programming and System Architecture at the University of Oslo! It was my third choice, but in the end, I said yes to the offer. Then I'll see if I want to retake some classes this fall so I can get accepted to my first/second choice next year.

I'm pretty happy with the final outcome either way since I wanted to study something IT related. Another plus is that the school is super close to where I live, therefore I don't need to worry about getting a student flat or taking up a student loan; at least for now!

Still, the weeks before I got my acceptance letter were extremely stressful. Funny story actually!

It all began when we got our written exams results back, and I only performed as I was expecting at one of them... The two others were annoyingly disappointing... I then was debating whether or not I should complain about my grades, and I ended up doing so, since I concluded that there was a minimal chance of my grades getting lowered (which it was), therefore I took the risk.

While I was waiting to hear back from my complaints, I finally got the electronic version of my final report card back (or diploma), and of course there had to be several mistakes on it... Then I had to call my school; I had a very "intellectual" conversation with the receptionist, who only repeated what I said as a question back to me, until I was connected to the study advisor at my school.

The study advisor told me that he would fix the "necessary classes" (all the classes that had an error were from my year abroad). I didn' quite understand why, and then I asked to have all of my classes on the final report card/diploma. Everything seemed fine then. Until I suddenly received a text from the study advisor saying that only the  "necessary classes" would be on my final report card/diploma, so that my grade point average wouldn't drop too much. After reading that I was really stressed out, and I called him. He told me, that someone told him, that if all of the "approved classes" from my year abroad were on my report card, then my grade point average would drop! Meaning that all of my "approved classes" would equal the grade 0! We talked for a couple of minutes, and in the end, he told me that he was going to check up this situation more and call me back the day after.

In Norway the grading system is from 1-6; 1 equals fail, so 2 is the lowest passing grade, and 6 is the highest grade possible.

After the phone conversation, I calculated my grade point average with the grade 0 on my "approved classes. To give you a picture of how bad this could have gone; the highest possible grade point average I could have gotten was a 4, and that was if I had the grade 6 in all of my other classes! And I don't have straight A's (6), of course! Luckily the study advisor called me again and told me that the information he had gotten previously was incorrect and that all the "approved classes" would not count when calculating my grade point average. Afterward, I could finally relax!

A couple of days later, I received the letter concerning my complaint, and both of the grades remained the same. Oh well, at least I tried. Already in that moment, I was pretty sure that I would not get accepted to my first or second choice of school since I was a little below the lowest accepted grade point average. Which sucked, but I guess that's life!

And in the end, I got accepted to the University of Oslo! I don't actually know if I'll complete this bachelor or change my course of study next year. However, I do believe that Informatics is going to be interesting and relevant anyway! The following weeks, my plan is to read about the different summer pre-courses they offer, which I'm considering to take. The official first day of University is August 14!

 

What are you studying this fall?

 

- Sandra

 

 

 

#blogg #hverdag #sommer #foto #UiO #universitet #studier #study #student #oslo

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits