0

Valg

    Publisert 11.09.2017 klokka 18:43 i kategorien Blogg

I dag er den offisielle valgdagen!

Håper at alle som kan har valgt å stemme. Jeg stemte i går for første gang! Det var egentlig ganske gøy, og jeg følte at jeg bidro til noe viktig (det høres skikkelig teit ut, men jeg gledet meg til å stemme, så ja). Det som overrasket meg var at det tok mye kortere tid enn jeg hadde trodd, også var jeg redd for å gjøre noe feil, med tanke på det praktiske. Til tross for mine usannsynelige frykter, gikk alt som det skulle (selvfølgelig), og hele greia tok kanskje 10 minutter. Det morsomste med å stemme var nok å legge lappen inni urna. Nå er det bare å vente på valgresultatet!

I dag var det nok en ny uke på universitetet, og jeg har faktisk gått på skolen i én måned allerede! Eneste grunnen til at jeg visste det var fordi jeg måtte fylle på månedskortet mitt til toget - tiden flyr avgårde! Nå begynner det faktisk å skje litt mer. Jeg har hatt innleveringer hver uke i ett fag siden jeg begynte, men nå skal jeg også ha innleveringer i de andre fagene mine (som er større innleveringer). I tillegg har jeg meld meg opp i privatist eksamen, så det kommer til å bli en del å gjøre fremover. Men skolen er gøy, og det er veldig mye mer motiverende å kun studere det man selv er interessert i. Også fint å kun ha 3 (4) fag om gangen så det er enklere å distibutere tiden jevnt mellom fagene.

Stemte du i år?

 

- Sandra

 

 

Today is the official Election Day!

I hope everyone that had the opportunity chose to vote. I voted yesterday for the first time in my life! It was actually pretty cool, and I felt like I was contributing towards something important (it sounds super lame, but I was very excited to vote, so yeah). The thing that surprised me was that the voting process was a lot quicker than I anticipated, and I was also terrified to make any mistakes all the practical things. Despite my irrational fears, everything went smooth (of course), and the entire thing lasted for maybe 10 minutes. The best part about voting was to put the ballot in the ballot box. Now we're just waiting for the results of the election

Today is also the beginning of a new week at the university, and I've actually attended school for one month already! The only reason I actually know that is because I had to fill my Travelcard, which is valid for one month at a time - time flies! More things are starting to happen now. I've had weekly assignments every week in one class since I started, but now I'm going to get assignments in my other classes as well (which are larger ones). In addition to that, I've signed up for an exam that I'm retaking this fall, so it's going to be busy the following months. But school is so much fun, and it's way more motivating to only have classes that I'm interested in. Also nice to just have 3 (4) classes at a time which makes it easier to distribute an equal amount of time for each class.

Did you vote this year?

 

- Sandra

 

 

 

#blogg #hverdag #valg #valg2017 #foto #høst #student #skole

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits