0

Fadderuka

  Publisert 20.08.2017 klokka 17:05 i kategorien Blogg

 

Nye uke med nye opplevelser!

Mandag var den første offisielle dagen for alle nye studenter på Universitet i Oslo! Jeg tok toget inn til Oslo kl. 8, og før toget hadde kommet til Lillestrøm fikk det tekniske problemer. De brukte kanskje 20 minutter på å fikse det, så jeg er glad for at jeg hadde en halv time til overs slik at jeg ikke skulle komme for sent! Dagen begynte med informasjon i Sophus Lies Auditorium, og ble delt inn i linjegrupper (på starten av dagen var alle informatikk studentene sammen) før vi beveget oss bort til Informatikk bygget. Deretter kom det masse mer info om studiet, også fikk alle utdelt et "diplom" som et slags "bevis" for at man hadde kommet inn på universitetet. Etterpå ble vi delt inn i faddergrupper, også var det lunsj. Etter lunsjen dro hele universitetet ned til Karl Johan, og der hadde vi den offisielle inmakuleringen med tale fra rektor og ordføreren i Oslo, og universitetskoret sang. Inmakuleringen var den morsomste delen av dagen!

På tirsdag var det gratis frokost, også var rebusløp resten av dagen. Av alle fadderaktivitetene, syntes jeg at rebusløpet var det morsomste. Vi gikk rundt på forskjellige poster, og fikk ulike oppgaver på hver post. Noen av oppgavene var å bygge et tårn, spille sjakk, kjøre en robot gjennom en liten hinderløype og quiz. Etter rebusløpet, var det grilling.

Fadderuka endte med forkurs i Informatikk på onsdag og torsdag der vi fikk prøve oss på grunnleggende programmering, som var kjempe gøy! Jeg fikk også kjøpt bøkene jeg trenger og skaffet meg studentkort! Denne uka ble jeg også kjent med mange nye mennesker som både skal begynne på samme studie som meg og som skal studere helt andre ting. Alt i alt var dette en fin start på et nytt kapittel!

 

- Sandra

 

 

A new week with new experiences!

Monday was the first official day for all the new university students at the University of Oslo! I took the train to Oslo at 8 am, and before the train ended up having technical difficulties in between two stops. They used maybe 20 minutes to fix it, therefore I was glad that I had 30 minutes extra to spare so that I wouldn't be late! The day began with information for new students at Sohpus Lie's Auditorium, where we also were divided into groups based of what we're going to study (in the beginning of the day all the Informatics students were together), and afterward we walked over to the Informatics building. Then we got a whole lot of information about the program, and everyone recieved a "letter of acceptance" from the university. Then everyone were assigned a "buddy group", which is a group consisting of students that have attended your program, and other new students - essentially, it's how you get to know people. After that we ate lunch, and went to Karl Johan (a street, not a person), where the official welcoming seremony was held. The Principal and the Major of Oslo held speeches, and the University choir performed. The seremony was the best part of the day!

On Tuesday all the new students were offered breakfast for free, and then we had a treasure hunt that lasted the rest of the day. This was my favorite game out of all the "buddy activities". We went to different posts, and got different tasks and problems we had to solve. Some of the tasks were to build a tower, play chess, drive a robot through a mini course, and a quiz. 

The "buddy week" ended with a pre-course in Informatics, which was on Wednesday and Thursday, and we were able to learn and test out basic programming, which was so much fun! In addition to all of this, I got to purchase textbooks and I got my student card! This week I met many new people who are going to study the same courses as me, and otherswho are going to study completly different things. Overall, this was an amazing start on a new chapter!

 

- Sandra

 

 

 

#hverdag #blogg #foto #uio #student #skole #universitetet #søndag

2

To hektiske uker; oppkjøring, bursdag og studiestart!

  Publisert 12.08.2017 klokka 12:44 i kategorien Blogg

Det har skjedd så mye de to siste ukene, og jeg har ikke kunnet blogge før nå.

Tirsdag 1. august, hadde jeg oppkjøring!! Det var en av de mest nervepirrende opplevelsene i mitt liv, og for å gjøre meg enda mer nervøs enn det jeg allerede var, måtte en annen bil selvfølgelig nesten kjøre på meg før oppkjøringen! Det gikk bra, men det var ganske skummelt. Så etterpå hadde jeg oppkjøring. Jeg følte at jeg kjørte mesteparten av tiden på en merkelig grusvei, som senere gikk inn på en landevei, også kjørte jeg litt i byen. Resultatet: jeg bestod! Sensoren ga meg mye god tilbakemelding og jeg var kjempefornøyd (selvfølgelig)! Etter oppkjøringa fikk jeg arket med "midlertidig førerbevis", også fikk jeg førerkortet i posten for noen dager siden. Målet mitt var å få lappen før jeg fylte 19, og jeg greide det to dager før bursdagen min; bursdaggaven til meg selv!

Dagen etter dro måtte jeg opp kl. 6, for å dra på flyplassen. Jeg fikk ikke vite hvor vi skulle dra før vi skulle sjekke inn, siden det skulle være en overraskelse. Turen gikk til Nice i Frankrike! Det var en kjempefin tur! Mens vi var der besøkte vi også byen Cannes; der de har en internasjonal filmfestival hvert år, og Monaco; nabolandet til Frankrike. Vi dro til Cannes på torsdag (bursdagen min), og så rundt i byen, gikk på shopping osv. også dro vi til Monaco på lørdag, der vi besøkte Fyrstepalasset og den lille landsbyen rundt, og Monte Carlo. De andre dagene gikk vi rundt i Nice og slappet av på ved bassenget.

Da vi skulle hjem, ble flyet forsinket, og vi kom ikke hjem før klokka halv 3 på natta! Så skulle jeg selvfølgelig opp igjen kl. 7.. Siden mandag var min først  dag på universitetet! Denne uka har jeg tatt et oppfriskningskurs i matte, der pensum fra R2 ble repetert. I tillegg til å repetere matten, var kurset fint for å bli kjent med skolen, finne ut når jeg må ta toget, og for å få kjent litt på hvordan det er å ha forelesning contra undervisning på videregående. Det har blitt litt mye matte denne uka, men jeg er veldig fornøyd med hele opplegget! I går avsluttet oppfriskningskurset med grilling ute, og jeg snakket med en del av de som skal begynne og noen av studentene. I løpet av denne uka har jeg også meldt meg opp til fag og eksamen og betalt semesteravgiften. Nå mangler jeg bare å kjøpe bøker.

Når begynner du på skolen?

 

- Sandra

 

 

So much has happened the past two weeks, so I haven't had time to blog until now.

On Tuesday, August 1, I took my driver's test!! It was one of the most nerve-wracking experiences of my life, and to make me even more nervous than I already was, another car almost crashed into me right before the driver's test! Everything went ok, but it was pretty scary. Well, then after that, I had my driver's test. I think I spent most of the time driving on this weird dirt road, which eventually merged into a country road, and I also drove a bit in the city. The result: I passed! The examiner gave me good feedback and I was super happy (of course)! After the test, I received a sheet of paper with my "temporary driver's license", while the actual driver's license was mailed to me a couple of days ago. My goal was to get my license before I turned 19, and I did it two days before my birthday; my birthday present to myself!

The day after, I had to wake up at 6 am to head to the airport. I didn't know where we were going until we checked in since it was supposed to be a surprise. We were going to Nice in France! It was a lovely trip! While we were there, we visited the city Cannes; where the international film festival is held every year, and Monaco; France's neighbor country. We went to Cannes on Thursday (my birthday), and explored the city, when shopping, etc. Then we went to Monaco on Saturday, where we visited the Prince's Palace and the little surrounding village, and Monte Carlo. The other days we were in France, we walked around Nice and relaxed by the pool.

When we were going home, the flight got delayed, and because of that we didn't get home until 2:30 am! Of course, I had to wake up at 7 am that morning.. Since Monday was my first day of university! This week I attended a pre-university math course, where the syllabus from R2 (my previous math class) was revised. This course was very helpful; in addition to revising math, with getting to know the campus, figuring out when I have to take the train, and to get used to having lectures contra having classes in college. There was a lot of math this week, but overall I'm very happy with this course! Yesterday, the university held a barbecue for everyone that attended the course, and I got to know some of the other new students, as well as some of the students that already go there. During this week I've also registered for all of my classes and exams and paid the semester fee. All I have left now is to buy my textbooks.

When are you going back to school?

 

- Sandra

 

 

#blogg #hverdag #oslo #frankrike #sommer #ferie #foto #skole #bursdag #universitetet #uio

0

Bergen

  Publisert 31.07.2017 klokka 22:03 i kategorien Blogg

God mandag!

Siden familien min ikke har hatt så store planer for sommeren, tok vi oss en helgetur til Bergen. Vi besøkte noen familievenner, og det var utrolig koselig siden jeg ikke hadde vært der på flere år!

Vi reiste dit på fredag ettermiddag, og på kvelden hadde vi det hyggelig med middag og sånt.

På lørdag morgen dro vi til Ulriken, som er et av fjellene ved byen, og tok taubanen opp på fjellet. På toppen var det en utrolig flott utsikt over byen! Så gikk vi fra Ulriken til Fløyen, som var en 13 km lang tur! Turen var veldig fin, og terrenget var ganske flatt hele veien, utenom slutten, der det ble en del oppover- og nedoverbakker. Vi tok noen små pauser her og der, men hadde ikke noen ordentlig pause før vi nesten var framme i Fløyen. Vi stoppet på Brushytten og spiste vafler, før vi fortsatte de siste 2 km til Fløyen. Da vi var framme der tok jeg noen flere utsiktsbilder, også gikk vi 3 km til ned til sentrum. Hele turen var på til sammen 16 km, og det tok 6 timer fra vi begynte å gå til vi var tilbake igjen! Det er nok den lengste fjellturen jeg har vært på (til nå i hvert fall), og alle var ganske støle dagen etterpå. Til middag kom flere på besøk, som jeg ikke hadde sett på lenge, også hadde vi en hyggelig slutt på dagen.

På søndag gikk vi rundt i byen og var litt turister. Vi dro til festningene, brygga, fiskemarkedet, og gikk gjennom de smale gatene med trehus. På kvelden reiste vi hjem. Jeg hadde en kjempefin tur, og tok selvfølgelig mange bilder!

 

Hvordan har du tilbragt helgen?

 

- Sandra

 

 

Happy Monday!

My family and I took a weekend trip to Bergen, since we didn't have anything special planned this summer. There, we visited some family friends, which was super nice since I haven't been there in years!

We traveled there on Friday afternoon, and in the evening we had a good time with dinner and whatnot.

On Saturday morning we went to Ulriken, which is one of the mountains near the city, and we took the cablecar up on the mountain. The city view was beautiful from the top! Afterward we walked from Ulriken to Fløyen, which is a 13 km (8 mile) long walk! The hike was very enjoyable, and the terrain was quite even the entire way, except at the end, where there were several up- and downhills. We took some breaks here and there, but we didn't have a real break until the end of the hike. We stopped at Brushytten to eat some waffles, until walking the last 2 km (1,3 miles) to Fløyen. When we got to Fløyen, I took some more pictures of the view, and the hike continued until we reached the city center, which was about 3 km (2 miles) away. The entire hike was 16 km (10 miles) long in total, and it took us 6 hours to complete! It was probably the longest hike I've ever been on (yet), and everyone were pretty sore the day after. More people joined us for dinner, and I hadn't seen them in ages, so that was a nice ending of the day.

On Sunday we walked around the city and were "tourists". We went to the fortresses, the harbor, the fishmarket, and strolled through the old narrow streets with wooden houses. In the evening, we traveled back home. I had a remarkabel trip, and I took lots of pictures, of course!

 

How did you spend your weekend?

 

- Sandra

 

 

#reise #hverdag #foto #blogg #sommer #juli #bergen #fjelltur #ferie #helse

0

Resultatet fra opptak til Universitetet!!

  Publisert 26.07.2017 klokka 10:00 i kategorien Blogg

Heisann!!

Opptaket var klart 19. juli, og svarfristen går ut i dag. Jeg kom inn på Informatikk: Programmering og Systemarkitektur på Universitetet i Oslo! Det var tredje valget mitt, men jeg endte opp med å takke ja til plassen. Også får jeg se om jeg vil ta opp igjen noen fag til høsten for å komme inn på første-/andrevalget neste år.

Jeg er ganske fornøyd med utfallet likevel, siden jeg hadde lyst til å studere noe IT relatert. Et annet pluss er at det er nærme hjemme, så jeg trenger ikke å beskymre meg om studentbolig eller studielån i første omgang!

Ukene før jeg fikk svaret på hva jeg kom inn på var nerverpirrende. Morsom historie faktisk!

Det hele begynte med at vi fikk tilbake karakterene på skriftlig eksamen, og det var kun én eksamen der jeg presterte slik jeg hadde forventet... De to andre var irriterende skuffende... Jeg vurderte derfor en stund om jeg skulle klage på karakterene, og jeg endte opp med å gjøre det, siden jeg konkluderte med at risikoen for at jeg gikk ned i karakter var svært liten (som den var).

Mens jeg ventet på resultatet av klagene, fikk jeg mitt elektroniske vitmemål på Samordna Opptak (der man får vitnemålet utdelt først), og det var selvfølgelig flere feil på det... Så måtte jeg ringe skolen min; hadde en svært "interlektuell" samtale med resepsjonisten, som bare gjentok alt jeg sa som et spørsmål tilbake til meg, før jeg ble satt over til studieveilederen på skolen.

Studieveilederen sa at de skulle rette opp de "nødvendige fagene" (alle fagene det var feil med var fra da jeg var på utveksling). Jeg skjønte ikke helt hva han mente, og sa at jeg gjerne ville ha alle fagene mine på vitnemålet. Alt virket som om det var i orden da. Helt til jeg plutselig fikk en melding fra han som sa at kun de "nødvendige fagene" kom på vitnemålet mitt, slik at snittet mitt ikke gikk ned. Da ble jeg selvfølgelig utrolig stressa, og ringte ham. Han fortalte at han hadde blitt fortalt at dersom jeg hadde alle fagene uten karakter på vitnemålet, så ville snittet mitt gå ned! Det vil si at alle "godkjente fag" tilsvarte karakter 0! Vi snakket noen minutter før det endte med at han skulle sjekke det opp mer, og ringe meg opp igjen dagen etterpå.

Etter telefonsamtalen regnet jeg ut snittet mitt dersom mine godkjente karakterer skulle være lik 0, og bare for å gi et bilde over hvor dårlig det kunne gått; jeg kunne maksimalt ha fått 4 i snitt! Og selvfølgelig hadde jeg ikke kun fått 6'ere! Heldigvis ringte studieveilederen meg opp og sa at den informasjonen han hadde fått tidligere var feil, og at fagene der jeg hadde fått "godkjent" ikke taltes med i utregning av snittet. Da kunne jeg endelig puste rolig ut!

Noen dager senere fikk jeg brev angående klagene mine, og begge karakterene forble som de var. Men, men, jeg prøvde i hvert fall. Allerede da var jeg ganske sikker på at første- og andrevalget mitt var ute av bilde, siden jeg akkurat ikke hadde gode nok karakterer. Det var ganske kjipt, men sånn er vel livet!

Og nå ble det UiO til slutt! Uansett om jeg fullfører løpet ut, eller om jeg bytter studie neste år, så tror jeg at Informatikk kommer til å bli interressant og relevant uansett! Planen fremover er å lese litt om de ulike forkursene de tilbyr til studiet, som jeg vurderer å ta. Offisiell studiestart er den 14. august!

 

Hva skal du til høsten?

 

- Sandra

 

Relatert bilde

 

Hello!!

I got my Letter of Acceptance on July 19, and the answer deadline is later today. I got accepted to Informatics: Programming and System Architecture at the University of Oslo! It was my third choice, but in the end, I said yes to the offer. Then I'll see if I want to retake some classes this fall so I can get accepted to my first/second choice next year.

I'm pretty happy with the final outcome either way since I wanted to study something IT related. Another plus is that the school is super close to where I live, therefore I don't need to worry about getting a student flat or taking up a student loan; at least for now!

Still, the weeks before I got my acceptance letter were extremely stressful. Funny story actually!

It all began when we got our written exams results back, and I only performed as I was expecting at one of them... The two others were annoyingly disappointing... I then was debating whether or not I should complain about my grades, and I ended up doing so, since I concluded that there was a minimal chance of my grades getting lowered (which it was), therefore I took the risk.

While I was waiting to hear back from my complaints, I finally got the electronic version of my final report card back (or diploma), and of course there had to be several mistakes on it... Then I had to call my school; I had a very "intellectual" conversation with the receptionist, who only repeated what I said as a question back to me, until I was connected to the study advisor at my school.

The study advisor told me that he would fix the "necessary classes" (all the classes that had an error were from my year abroad). I didn' quite understand why, and then I asked to have all of my classes on the final report card/diploma. Everything seemed fine then. Until I suddenly received a text from the study advisor saying that only the  "necessary classes" would be on my final report card/diploma, so that my grade point average wouldn't drop too much. After reading that I was really stressed out, and I called him. He told me, that someone told him, that if all of the "approved classes" from my year abroad were on my report card, then my grade point average would drop! Meaning that all of my "approved classes" would equal the grade 0! We talked for a couple of minutes, and in the end, he told me that he was going to check up this situation more and call me back the day after.

In Norway the grading system is from 1-6; 1 equals fail, so 2 is the lowest passing grade, and 6 is the highest grade possible.

After the phone conversation, I calculated my grade point average with the grade 0 on my "approved classes. To give you a picture of how bad this could have gone; the highest possible grade point average I could have gotten was a 4, and that was if I had the grade 6 in all of my other classes! And I don't have straight A's (6), of course! Luckily the study advisor called me again and told me that the information he had gotten previously was incorrect and that all the "approved classes" would not count when calculating my grade point average. Afterward, I could finally relax!

A couple of days later, I received the letter concerning my complaint, and both of the grades remained the same. Oh well, at least I tried. Already in that moment, I was pretty sure that I would not get accepted to my first or second choice of school since I was a little below the lowest accepted grade point average. Which sucked, but I guess that's life!

And in the end, I got accepted to the University of Oslo! I don't actually know if I'll complete this bachelor or change my course of study next year. However, I do believe that Informatics is going to be interesting and relevant anyway! The following weeks, my plan is to read about the different summer pre-courses they offer, which I'm considering to take. The official first day of University is August 14!

 

What are you studying this fall?

 

- Sandra

 

 

 

#blogg #hverdag #sommer #foto #UiO #universitet #studier #study #student #oslo

4

Road trip

  Publisert 08.07.2017 klokka 22:21 i kategorien Blogg

Hei!

Nå har jeg akkurat kommet hjem fra en liten "road trip" rundt på vestlandet/midtnorge. Turen gikk gjennom Lillehammer, Lom, Geiranger, Åndalsnes og til slutt Ålesund. Det ble selvfølgelig mange flere stopp på veien, blandt annet ved Trollstigen, Geirangerfjorden og Trollveggen, og jeg tok en hel haug med bilder. Naturen og landskapet var helt fantastisk! Personlig reiser jeg ikke så veldig ofte rundt i Norge (med bil), så det var veldig fint å besøke steder som jeg aldri har vært før.

Til alle dere som ikke har vært i disse delene av landet, så vil jeg anbefale å besøke de en gang!​

Bildene fra turen er i bunnen av innlegget :)

Hva skal du i sommer?

 

- Sandra

 

 

Hi!

I just came home from a little road trip in western-/mid Norway. We drove through Lillehammer, Lom, Geiranger, Åndalsnes and lastly Ålesund. We stopped at many other places too, of course. We also stopped by Trollstigen, Geirangerfjorden, and Trollveggen, and I took a bunch of pictures. The nature and the scenery were absolutely breathtaking! I personally don't travel much in Norway (by car), so it was nice to finally visit some places I've never been before.

To all of you that haven't been to these parts of the country, or in Norway for that matter, I highly recommend to visit these places! I might be biased, but Norway is definitely one of the most beautiful countries in the world, and yes, it's expensive, but you'll have an experience of a lifetime!

The photos from the trip are on the bottom of this post :)

What are your plans for the summer?

 

- Sandra

 

 

 

 

 

#sommer #foto #blogg #ferie

0

Ferdig med videregående skole

  Publisert 23.06.2017 klokka 12:30 i kategorien Blogg

Da var enda et kapittel slutt.

På mandag hadde vi avsluttning på skolen. Det ble holdt tale av lærere, rektor og en i klassen min. Så ble alle klassene ropt opp, og vi fikk roser. Etterpå var det avslutning klassevis, der kontaktlærerne våre holdt tale for klassen, og vi sa ha det til dem og hverandre. Det var en ganske hyggelig kveld, og jeg kommer til å savne lærerne og vennene mine i klassen.

Vi var også det siste årskullet med avgangselever fra skolen min, som skal rives i sommer. Forhåpentligvis blir det universitet til høsten, vi får se.

Gratulerer til alle avgangselevene i 2017!

 

- Sandra

  

 

Another chapter comes to an end.

My graduation was on Monday. Teachers, the principal, and a student in my class held speeches. Afterward, all the classes were called up on stage and we were handed roses. Then we finished the evening with our class. Our homeroom teachers held a speech for the class, and we said good bye to them and each other. It was a very nice evening, and I'm going to miss my teachers and my peers.

Our grade were also the last to graduate from my school, which is going to be torn down this summer. Hopefully, I'll go to university this fall, we'll see.

Congratulations to all the graduates of 2017!

 

-Sandra

 

 

#blogg #hverdag #sommer #foto #skole #avslutning #graduation

0

Siste skoleuka

  Publisert 16.06.2017 klokka 13:08 i kategorien Blogg

I dag var den siste dagen på skolen, nå er det bare avslutninga igjen!

Forrige onsdag kom jeg opp i spansk til muntlig eksamen. Selve eksamenen var på fredag, og det jeg ble ganske fornøyd med hvordan det gikk. På mandag var hadde LO informasjonsmøte om sommerjobb osv. (som de har hvert år), også hadde jeg fri helt til i dag.

I dag var det bokinnlevering, så nå er skapet mitt tømt og bøkene levert. Det er ganske rart å tenke på at jeg er ferdig på skolen. Tre år går utrolig fort!

Senere ikveld har jeg min siste piano konsert, og jeg skal på kino med vennene mine og se "Wonder Woman"!

 

Når er du ferdig på skolen?

 

- Sandra

 

Et bilde jeg tok forrige helg / A photo I took last weekend

 

Today was the last day of school, the only thing left is graduation!

Last Wednesday I got to know that I was having Spanish for my oral exam. The exam itself, was on Friday, and I'm quite happy with the result. On Monday, there was an information meeting with LO, a labor union, about summer jobs etc. (which they have every year), and then I didn't have school until today.

Today we turned in all of our texbooks, so now my locker is empty and the books are turned in. It really strange to think that I'm finishing school. Three years have just flewn by!

Later this evening, I'm having my last piano recital, and I'm going to the movies with my friends to watch "Wonder Woman"!

When do you finish school?

 

- Sandra

 

 

#blogg #foto #sommer #hverdag #livet #helg #skole #musikk

0

Velkommen hjem!

  Publisert 04.06.2017 klokka 13:36 i kategorien Blogg

Hei!

Dette har vært en fantastisk fin uke :D

For det første har jeg hatt fri fra kristi himmelfartsdag til torsdagen denne uka, og jeg hadde halv dag på torsdag og fredag!

På mandag var jeg og venninna mi, Thea, en tur i Oslo. Vi gikk innom noen butikker, spiste lunsj på Aker Brygge, og dro til Akershus Festning. Det var en super koselig dag!


 

Dagen etter dro vi på flyplassen for å ta imot venninna vår, Milly, som har vært på utveksling i Tennessee dette skoleåret (her er lenken til utvekslingsbloggen hennes om dere er interessert). Jeg hadde gledet meg til denne dagen lenge! Og det var så fint å endelig se henne igjen etter at vi har vært adskilt i nesten to år (fordi jeg også var på utveklsing lol)!! Resten av dagen hang vi sammen. Jeg og Thea tok henne med på en liten omvisning rundt der vi bor, siden det har skjedd ganske mye bygging siden hun dro. På onsdag skjedde det ikke noe spesielt. Det er litt morsomt at alt kan gå tilbake til "normalt" på bare én dag.

På torsdag var det tilbake til skolen igjen. Hadde halv dag med historie, og slutta 11:50 :) På fredag hadde jeg også halv dag (med historie), men da skulle vi på tjernet for å grille og ha det hyggelig. Så skoledagen min varte fra 12:20 til ca. 14:00.

Neste uke er det muntlig eksamen. Lurer på hva jeg kommer opp i.

 

Hvordan har din uke vært?

- Sandra

 

 

Hi!

This has been an amazing week :D

First of all, I've had a mini break since Ascension Day till this Thursday, and I had half days on Thursday and Friday!

On Monday, my friend, Thea, and I went to Oslo. We went to a couple of stores, ate lunch in Aker Brygge, and went to the Akershus Fortress. It was a super nice day!


 

The day after, we went to the airport to meet up with our friend, Milly, who have been on exchange in Tennessee this school year (here is the link to her exchange blog if you're interested). I'd been looking forward to that day for a long time! And it was so nice to finally see her again after beeing away from each other for almost two years (because I went on exchange as well lol)!! We hung out for the rest of the day. Thea and I took her on a tour of our town, since there's been a lot of construction work since she left. Nothing special happened on Wednesday. It's kind of funny that everything can go back to "normal" in just one day.

On Thursday, I was back in school. I had a half day of History, and the day ended at 11:50 am :) I also had a half day (of History) on Friday, but since it was our last history class of the year, we went to the lake instead and grilled and had a good time. So my school day lasted from 12:20 pm to about 2:00 pm.

Oral exams are up next week.

 

How was your week?

- Sandra

 

 

#sommer #blogg #hverdag #foto #utveksling #natur #study

0

Jeg møtte Sabrina Carpenter!

  Publisert 23.05.2017 klokka 19:41 i kategorien Blogg

Heisann!

Denne helga dro jeg til Belgia! For et par måneder siden fikk jeg kjøpt billetter til Sabrina Carpenters konsert i Antwerpen (matteboka ble også med selvfølgelig). Hun er en av mine favoritt artister, og det var virkelig verdt det å reise dit for å se henne live!

Etter å ha hatt matteforberedelsesdag i 7 timer på fredag, dro jeg hjem, henta det jeg skulle ha med, også dro vi til flyplassen. Siden vi var framme på hotellet i 20/21 tiden, fikk vi ikke sett noe særlig rundt. Så EU Parlamentet da, siden det var rett utenfor togstasjonen ved hotellet! haha! 

På lørdag satt jeg og jobbet med matte fra kl. 9-14/15, mens mamma gikk rundt i Brüssel (som var der vi bodde). I 15 tiden, tok vi toget til Antwerpen, og gikk til konsertarenaen. Det var litt morsomt, fordi det var veiarbeid langs hovedveien, og vi gikk fortere enn trafikken! Da vi kom dit sto jeg i kø i kanskje 10 min før jeg ble sluppet inn (kjøpte også drikke, fordi det var så varmt). Mens vi stod å venta, ved en slags bar der de serverer drikke og sånt, hørte vi slutten av sound checken. Deretter ble vi sluppet inn der selve konserten skulle være. Så var det litt venting før Meet and Greet.

Sabrina var utrolig hyggelig og søt, og vi snakket litt før bildet ble tatt, og det var også lov å ta bilder med telefonen i tillegg! Jeg håper virkelig at jeg får møte henne igjen en dag! Etterpå var det en minikonsert med fire sanger. Hun covret "Shape of You" og "Alexander Hamilton", og sang to av sine egne sanger. Etter det var selve konserten, og siden den ikke var særlig stor, kunne jeg stå foran uten å bli most! Det er virkelig den beste konsertopplevelsen jeg har hatt!

 


Etter konserten dro vi tilbake til hotellet, som tok sin tid siden vi endte opp med å gå feil et sted, men det var heldigvis to togstasjoner i byen, så vi gikk bare til den andre. Da vi endelig kom fram på hotellet var klokka over tolv, og det hadde vært en lang dag, så jeg gikk la meg med en gang.

På søndag pakka vi og dro på flyplassen tidlig, og vi fikk til og med sjekke inn uten problemer (skjer sjeldent med familien min). Vi fikk også fast track av en eller annen grunn? Så vi slapp å stå i kø i det hele tatt. Etter å ha kommet inn på flyplassen dro jeg på Starbucks (siden det var det eneste stedet med bord og stikkontakt) og jobbet med mer matte i ca. 2 timer, før vi dro på flyet. Da vi kom hjem gikk resten av dagen til matte... Jeg vet! Kjempe interessant!

Vil avslutte dette innlegg med at jeg er utrolig lei meg for det som skjedde i Manchester. Det er helt forferdelig at noen mennesker er villige til å gå så langt for å ødelegge noe som skal være fantastisk opplevelse. Når sånne ting skjer spør jeg alltid meg selv: Hva slags verden er det vi lever i? Jeg har virkelig ikke ord..

 

 

Hello!

This weekend I went to Belgium! I bought tickets to Sabrina Carpenter's concert in Antwerp a couple of months ago (my math textbook also joined of course). She's one of my favorite artists, and it was totally worth it to travel there to watch her perform live!

After having exams preparation in math on Friday; for 7 hours, I went home, grabbed my stuff, and went to the airport. We didn't look around much since we got to our hotel in at 8/9 pm. We got to see the EU Parliament though since it was next to the train station by our hotel! haha!

On Saturday morning I did some math, while my mom walked around in Brussels (which is where we stayed). At about 3 pm, we took the train to Antwerp and then walked to the venue. They were doing construction on the main road, so we actually walked passed the traffic, which was kind of funny! When we got there I stood in line for maybe 10 min before I was let into the waiting area (also bought something to drink, because it was super warm). While we were waiting in the waiting area, we could hear the end of the sound check. Afterward, they let us into the actual music venue, and then waited for a bit more until the Meet and Greet.

Sabrina was super nice and sweet, and we talked a bit before they took pictures, and you could take pictures with your phone as well! After the Meet and Greet, she had an acoustic set, where she sang four songs. She covered "Shape of You" and "Alexander Hamilton", and sang two of her own songs. Afterward, the actual concert began, and since the venue was pretty small, and since there weren't that many people, I could actually stand in the front row without being pushed! It was truly my best concert experience thus far!

After the concert, we headed back to the hotel, which took a while since we ended up walking in the wrong direction. Luckily there were two train stations in the city, so we just went to the other one. When we finally got to the hotel it was past midnight, and since it had been a long day, I went straight to bed.

On Sunday we just packed and went early to the airport, and we got to check in without any problems (a rarity in my family). We even got fast-track for some reason? So we didn't have to stand in line at all. After going through security, I went to Starbucks (since it's the only place that had tables and power sockets) and did some more math for about 2 hours, before we boarded the plane. When we got home, I spent the rest of the day doing math... I know! Super interesting!

I want to end this post with that I'm so sorry about what happened in Manchester. It's disgusting that some people are willing to go that far to ruin something that's supposed to be an amazing experience. When things like that happen, I always ask myself: What kind of world are we living in? I truly have no words.

 

- Sandra

 

 

 

#blogg #belgia #konsert #mai #sommer #foto #hverdag #manchester #english

0

Eksamen!

  Publisert 15.05.2017 klokka 21:18 i kategorien Blogg

Da var det eksamenstid.

Trekket var på fredag klokka 9. Jeg skulle egentlig ha spansk fagsamtale da også, men det læreren var syk, så det ble det ikke noe av. Da klokka var rundt 09:30 gikk jeg for å se hva jeg hadde kommet opp i. Jeg kom opp i R2 og Sidemål, og selvfølgelig Hovedmål (som alle skal ha). Er ganske fornøyd med det, men ble litt overrasket over siden ingen kom opp i Spansk III skriftlig.

Denne uka skjer det egentlig ganske mye. I dag hadde vi fagdag i kjemi og en vippeprøve på slutten av dagen. Krysser fingrene for at det gikk bra! I morgen har jeg forberedelsesdag i R2, i tillegg til at jeg har spansk fagsamtalen i lunsjen. På onsdag er det jo 17.mai, så det blir gøy! Dagen etter har jeg norsk forberedelsesdag, også er det R2 forberedelse på fredag igjen. Med andre ord blir det mye jobbing denne uka.

Hva kom du opp i til eksamen?

 

Bilderesultat for exams studyblr

 

Time for exams.

We got to know which exams we're having last Friday at 9 am (each student has to have 3 written exams; based on the classes you take, which are randomly selected by the school). I was supposed to have a Spanish presentation as well, but our teacher was absent, so I got it moved to another day. I went and checked the exams list at around  9:30 am. I'm taking the exams in Mathematics and Norwegian. Norwegian is two exams: Hovedmål and Sidemål. All students have to take the Hovedmål exam, while the Sidemål exam is randomly selected. I'm pretty happy with the exams I'm taking, but I was a bit surprised that no one's taking the Spanish III written exam.

A lot of things are happening this week actually. Today I had a full day of chemistry and we had a test at the end of the day, which was the last chance to better the final grade. I'm keeping my fingers crossed, and just hope it went well! Tomorrow, I have exam preparation in math, and the Spanish presentation during lunch. On Wednesday it's the 17 May (Norway's National Day), which is going to be a lot of fun! The day after, I have exam preparation in Norwegian, and then  another exam preparation in math on Friday. In other words, there's plenty of work to do this week.

What exams are you having?

 

- Sandra

 

 

#skole #eksamen #mandag #hverdag #blogg #mai

0

Ferdig med tentamener

  Publisert 08.05.2017 klokka 18:43 i kategorien Blogg

Ny uke, ny mandag.

I dag var den siste dagen med fagdagsuker! Jippi!! Og i morgen begynner den siste vanlige skoleuka for i år, som er litt skummelt, med tanke på at eksamen er rett rundt hjørnet. Den siste uka har jeg bare øvd til tentamner og hatt dem selvfølgelig, så det blir deilig med en ukes pause :)

I dag har jeg gjort historie lekser også har jeg begynt å se en ny serie på Netflix som heter "Las Chicas del Cable", som handler om kvinner på 1920-tallet, og den var faktisk veldig interessant! Nå har jeg også begynt å jobbe med en spansk presentasjon, som jeg har på fredag. Gruer meg til den... Ellers skjer det ikke så mye denne uka... bortsett fra eksamenstrekk, selvfølgelig...

Bare en kort liten oppdatering.

Hvordan har din uke vært?

 

New week, new Monday.

Today was the last day of finals week! Yay! And tomorrow is the first day of the last regular school week of the school year, which is kind of scary when exams are right around the corner. I've only been studying for finals this past week, so it's going to be nice with a break from all the work for a week :)

Today, I did some history homework, and I've also started watching a new show on Netflix called "Las Chicas del Cable", which is about women in the 1920's, and it was actually quite interesting! Now I've started working on my Spanish presentation, that I'm presenting on Friday. I'm nervous about how it will turn out... Other than that, not much is happening this week... except for the exam announcement (which is when everyone gets to know what exams they are taking)...

This was just a little update.

How has your past week been?

 

- Sandra

 

 

#eksamen #skole #utdanning #mandag #blogg #hverdag #mai

2

Hjelp til eksamen?

  Publisert 23.04.2017 klokka 20:54 i kategorien Blogg

Tentamen er i gang for meg neste uke, og deretter kommer eksamen rundt hjørnet. Hjelp

Denne uka har vært ganske rolig. Det eneste fokuset har vært tentamen-/eksamensforberedelse; med unntak av historie siden vi hadde prøve på fredag, så måtte øve til den selvfølgelig (og det er det eneste muntlig faget jeg har lol).

I påskeferien jobbet jeg litt med matte og kjemi; som er de jeg trenger å øve mest på. Jeg gjorde tidligere eksamens oppgaver, og da la jeg merke til at det var veldig lite hjelp å få til kjemi! Til matte (både 1T, 1P, 2P, S1, S2, R1 og R2) finnes det en flere veldig gode sider der man kan få hjelp hvis man sitter fast. (matematikk.net, campus.inkrement.no, matematikk.org osv.), mens i kjemi er det... vel ingen... Så det var ganske frustrerende å sitte fast på oppgaver i kjemi.

På fredag spurte jeg om å få eksamenssett med fasit, og fikk både i matte og kjemi. Om noen er interessert i løsningsforslagene kan jeg godt legge dem ut :) 

I dag har dagen gått til å jobbe med matte, og jeg har hatt en ganske produktiv dag, så jeg er fornøyd med dagen! Resten av kvelden skal jeg bare slappe av. Så forresten La La Land i går, og den var kjempe bra! Hvis du ikke har sett den, se den! haha!

I morgen starter jeg fagdagsukene med sidemål, som nok kommer til å gå greit.

 

Hvordan var helgen din?

 

- Sandra

 

 

#eksamen #tentamen #skole #studier #søndag #helg #helse #hverdag #blogg #livet

0

Påskeferie, søknadsfrist, tentamen, sesjon og avslag

  Publisert 14.04.2017 klokka 16:27 i kategorien Blogg

I morgen er søknadsfristen til høyere utdanning i Norge (Husk å søke 15. april!)! Har akkurat søkt, sånn at jeg slipper å bekymre meg om det i morgen.

Jeg søkte på maks antall studier; som er 10 stykker. Top 3 ønsker på søknaden min er Datateknologi på NTNU, Fysikk og Astronomi på UiO og Veterinærstudiet på NMBU. Krysser fingrene for at jeg kommer inn på én av dem!

 


 

Ellers har jeg også fått tilbakemelding fra de studiene jeg søkte i USA og Storbritannia. I Storbritannia kom jeg inn på én av fem, men jeg kom ikke inn på UCLA, som jeg søkte i USA. Det var ganske kjipt å få avslag fra fem av seks skoler, men sånn er livet... For øyeblikket så tror jeg at jeg kommer til å takke nei til det studiet jeg kom inn på i England, siden det ikke var det jeg hadde mest lyst til. Dersom jeg hadde kommet inn på Oxford; der jeg søkte Computer Science, hadde jeg takket ja med en gang! Så nå håper jeg på å komme inn på NTNU, der jeg har søkt samme linje :)

Søknadsprosessen i Norge er betydelig enklere enn i USA og Storbritannia. Alt man trenger å gjøre er å klikke på de studiene man vil søke på (maks 10 stk.), sette dem opp i rekkefølgen man vil ha dem i, og klikke send. Ingen skriving eller noe sånt, som var utrolig deilig!

Etter påske blir det fult kjør på skolen med tentamen og deretter eksamen. Tiden går så innmari fort! Midt oppi tentamensukene skal jeg selvfølgelig på sesjon, men det er heldigvis ikke på en dag da jeg har tentamen. Siden jeg var på utveksling skulle jeg vente med å fylle ut sesjon del 1 til etter at jeg kom hjem, så det er derfor jeg har fått innkalling til del 2 nå. For min del er det ikke så farlig om jeg kommer inn i militæret eller ikke, jeg tar det som kommer.

 


 

I dag har dagen gått til å jobbe litt med matte og kjemi, og jeg har gjort gamle eksamensoppgaver og lest litt i boka. Jeg fant en utrolig fin app som heter "Forest", der det er om å gjøre å ikke være på telefonen. Du setter tiden selv, og etter at tiden er ute blir det plantet et tre, om du går ut av appen eller "gir opp" dør treet. Synes det var en veldig fin app for å holde seg unna telefonen når man jobber :)

Annet enn lekser har jeg slappet av og sett på "13 Reasons Why" på Netflix. Anbefaler virkelig serien hvis du ikke har sett den enda!

Ha en fortsatt god påske!

 

Tomorrow is the application deadline for universities and university colleges in Norway (remember to send you application on April 15!)*! I just sent my application, so I don't have to worry about it tomorrow.

I applied to the maximum number of courses, which are 10. Top 3 courses on my application is Computer Science at NTNU, Physics and Astronomy at UiO, and Veterinary Science at NMBU. Fingers crossed I get in to one of them!

On another note, I got the decisions back from the courses I applied to in the United Stated and the UK. In the UK, I was accepted by one out of five, and I wasn't accepted into UCLA, which is the school I applied to in the United States. It was kind of rough to receive denials from five of six schools/courses, but I guess that's life... At the moment I'm thinking of not taking the spot I was offered in England, since it isn't the course I want to study the most. If I had gotten into Oxford; where I also applied for Computer Science, I would have taken it on the spot! So now I'm hoping to get into NTNU, where I applied for the same course :)

The application process is a lot easier in Norway than in the United States and the UK. All you have to do is click on the courses you'd like to apply to (max. 10), put them in order (the course you want the most on top/leas on bottom), and click send. No essay writing or anything, which was really nice!

After Easter break, it's going to be super busy at school with mock exams and then exams. Time really flies by! Of course in the midst of all this; during my mock exams week, I have part 2 of the military draft (the final part where they decide if you will be drafted or not), but luckily I don't have a mock exam that day. Since I went on exchange last year, I had to wait until I got home to do part 1 of the draft (a form you have to fill out online), so that's why I have part 2 now. I doen't really matter to me if I get into the military or not, I'll be fine with either.

Today, I've revised some math and chemistry, and I worked on old exam papers and read a little in the textbooks. I found a really cool app called "Forest", and the point is not to use your phone. You set a time, and after the time is up, a tree is planted. However, if you exit the app or "give up", the tree dies. I think this is a super great app to keep you away from your phone while studying :)

Other than schoolwork, I've relaxed and watched "13 Reasons Why" on Netflix. I highly recommend this show if you havn't watched it yet!

Have a great Easter!

 

- Sandra

 

 

#påske #sesjon #universitet #høyereutdanning #uio #ntnu #nmbu #netflix #tentamen #skole #utdanning #påskeferie #foto #blogg

 

2

Åpen Dag på Universitetet i Oslo

  Publisert 12.03.2017 klokka 15:51 i kategorien Blogg

Hei!
 

På torsdag var det åpen dag på en rekke universiteter og høgskoler i Oslo/Akershus, og jeg dro på åpen dag hos Universitetet i Oslo. De hadde en rekke med ulike forelesninger, stands og aktiviteter, men uheldigvis kom bussen fra skolen min litt sent til Oslo, så da rakk jeg ikke den første forelesningen jeg ville gå på om mørke krefter.

Siden det var rundt én time til neste forelesning, gikk jeg og de andre jeg var med rundt og spiste gratis mat! haha!

Jeg endte opp med å gå på to forelesninger, en om "Game of Thrones" og statistikk, og en om Fysikk og Astronomi. Forelesningen om statistikk var helt grei, og samme med den om fysikk og astronomi. Statistikk forelesningen gikk jeg på på grunn av at det handlet om "Game of Thrones" haha! mens fysikk og astronomi forelesningen var skuffende fordi de kun snakket om fysikk delen, og det var rent informativt.

Etter to forelesninger gikk vi ned i kantina (som var skummelt lik den som er på skolen min...) og spilte brettspill resten av dagen, som var gøy det også!

Detter ble bare en kort liten oppdatering. Har definitivt tenkt til å søke på UiO til høsten, både siden det er nærme og at de har bra studietilbud.

 

- Sandra

 

 

#universitet #skole #studier #UiO #oslo

4

Barcelona

  Publisert 01.03.2017 klokka 10:19 i kategorien Blogg

Heisann! Nå har jeg tenkt til å prøve å fortsette å blogge litt sånn innimellom :)

Nå i ferien reiste jeg til Barcelona, og jeg har aldri vært der før. Byen var helt fantastisk, og det var så mange kule ting å se, men rakk selvfølgelig ikke å se alt. Reiste på mandag morgen, og den dagen gikk mest til det, og å sjekke inn på hotellet og finne bussene som gikk til sentrum og slikt (og middag). Dagen etter bestilte vi billetter på sightseeingbussen, sånn at vi fikk se så mye som mulig av byen på én dag. Så blant annet La Sagrada Família, det nasjonale kunstmuseet MNAC og modernist bygningene i byen. 

Onsdagen gikk til shopping. Dro på sentret utenfor hotellet vårt (som var gigantisk), på Corte Íngles i sentrum, og på Outlet ca. 35 min utenfor byen. Fikk kjøpt litt småtteri; et deksel og en power bank.

Den siste dagen var det dessverre bare tid til å pakke, spise frokost og dra til flyplassen. Men på flyplassen hadde de faktisk mange kule butikker, og jeg fant et skrapelodd verdenskart, som jeg har hatt lyst til å kjøpe leeeenge! 

Hvordan var vinterferien din?

 

- Sandra

 

 

#reise #spania #vinterferie #foto

0

Jeg var på Senkveld!

  Publisert 18.02.2017 klokka 17:56 i kategorien Blogg

Endelig er det vinterferie! Kjenner virkelig at jeg trenger en pause fra skolen, siden det har vært ganske hektisk etter at jeg kom hjem fra Spania, med prøver og innleveringer osv.

Forrige fredag var jeg på en pianokonsert med pianisten Grzegorz Niemczuk, en polsk pianist som har spesialisert seg innen musikken til Chopin (en kjent polsk pianist og komponist fra Romantikken). Det var veldig interresant å være på en klassisk konsert (siden jeg aldri hadde vært på en før), og han fortalte mange morsomme historier om de forskjellig stykkene han spilte, og hva man burde høre etter i hvert stykke. Han kunne virkelig mye om piano musikk!

Dagen etter dro jeg og venninna mi på kino og så filmen Vaiana. Jeg elsket animasjonen (spesielt vannet) og historien, anbefaler å se den! Jeg er så fascinert av animasjonsfilmer, fordi det begynner med noen tegninger og kommer ut som noe "levende" :)

På mandag var det Masterclass i piano. Jeg bare så på siden jeg ikke spiller Chopin, men det var lærerikt likevel. Så gikk uka til å gjøre innleveringer, lekser og øve til prøve..... Men på torsdag etter skolen (var hjemme i bokstavelig talt 10 min) dro jeg og venninnene mine til Oslo og så på Senkveld! Det var kjempe gøy, og gjestene var morsomme! Hvis du noen gang har muligheten burde du være publikum der :D Vi var til og med på TV (i 1 sekund) haha! Også er det kult å se alle de tingene som skjer bak kameraet, og hvordan de spiller inn klippene osv. så det var virkelig verdt det! 

I dag er første dagen av vinterferien, og det har ikke skjedd særlig mye i dag. Har bare slappet av (som er deilig etter noen hektiske uker)

Hvordan var din uke?

 

- Sandra

0

Utdanningsmesse + oppdatering om UCLA

  Publisert 14.01.2017 klokka 18:52 i kategorien Blogg

Hei, hei!

Da var det 2017 (wow tiden flyr)!

Denne uka var jeg på utdanningsmesse sammen med klassen min, og jeg anbefaler på det sterkeste å gå hvis du har muligheten. De fleste universitetene, høgskolene og folkehøgskolene fra hele landet er på messen i tillegg til en del internasjonale skoler fra bl.a. Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, USA, Spania, Australia og Kina (bare for å nevne noen). Alle de forskjellige skolene/organisasjonene (de fleste internasjonale var skoler gjennom organisasjoner) hadde stands, der man fikk brosjyrer og masse informasjon og fag, linjer, studentmiljø osv., som var utrolig lærerikt (og forvirrende).

Jeg var innom de fleste standsene, siden jeg ikke vet helt hvilke(n) skole(r) jeg vil søke på til høsten, men jeg fant noen som var hørtes veldig interessante ut. De jeg fikk best inntrykk av var NMBU (Veterinærhøgskolen), NTNU, UiO, BI, Noroff og Westerdals Oslo Act, men jeg skal nok titte litt mer på nettet og i alle katalogene jeg hentet før jeg bestemmer meg. Hehe. Det som fikk disse skolene til å skille seg ut fra alle de andre var nok at den som stod i standen var veldig flink til å informere om relevante ting og å svare på spørsmålene vi hadde, også virket de veldig engasjerte, sammenliknet med noen andre som bare gav oss en brosjyre og ikke sa noe særlig. Men som sagt har jeg ikke bestemt meg enda.

Denne uka var også fristen for å melde seg på til intervju til UCLA, som jeg gjorde, men nå har jeg fått litt trøbbel med det... Jeg tenkte å velge datoen som er i vinterferien, men problemet var at man må betale en intervjuavgiften før man velger dato. Så jeg betalte, og den eneste datoen jeg kan var selvfølgelig full, og nå vet jeg ikke helt hva som skjer med pengene eller intervjuet... Forhåpentligvis ordner det seg snart :)

Har du spørsmål om noe er det bare å skrive en kommentar eller kontakte meg på epost.

 

- Sandra

 

 

#utveksling #utdanning #utdanningsmesse #universitet #utdanningiutlandet

0

Studier i USA

  Publisert 19.12.2016 klokka 23:18 i kategorien Blogg

Da var det 19. desember!

Den 30. november fullførte jeg søknaden min til college i USA. Siden det er ganske dyrt der og at man må betale avgift per skole man søker, så valgte jeg å søke til én skole.

Som dere vet om dere har lest bloggen, var jeg på utveksling forrige skoleår i Los Angeles, California, og jeg likte området velidig godt. Derfor søkte jeg til University of California Los Angeles, eller UCLA som det oftest blir kalt. Når man søker til en UC skole (University of California) velger man by og en "major", og  (hvis det er mulig) en "alternate major". Jeg søkte skuespill som "major" og Film & TV som "alt major". "Major" er hovedfaget du vil studere, mens en "alternate major" er andre valget.

Søknaden til UCLA var ganske rett fram, og man trenger ikke å skrive noen "essay" eller ha en "teacher recommendation", sånn som man måtte før. Nå trenger man det kun hvis man må fylle ut en "supplemental application", som er at du må sende inn ekstra ting i tillegg til søknaden som alle fyller ut på nett, men det står på siden om du trenger det eller ikke. På den vanlige søknaden var det eneste som var litt forvirrende at man fyller 2. og 3. klasse som 12th grade! haha! Og når jeg fylte ut eksamener som jeg vet jeg skal ha, men ikke hvilket fag, endte jeg opp med å skrive "unknown subject", så jeg håper det går greit.

En ting til er at i USA har de noe som heter "Honor Level" og "Advanced Placement", som vi ikke har i Norge. Siden Jeg har vært i USA, selv og vet hvilket nivå den typen fag er sammenliknet med her, ble jeg litt usikker på om jeg skulle sette "HL" eller "AP" på noen av fagene, eller bare sette alle som "NH" (Not Honors/AP). Jeg endte opp med å sette 1T, Spansk II, R2, Kjemi 2 og Spansk III, som "HL", men fant ut etterpå at R2, Kjemi 2 og Spansk III er "AP", men men.... Grunnen til at jeg satte 1T og Spansk II på "HL", er fordi 1T er tilsvarende "Honors Pre-Calculus", og er matematikk på et høyere nivå enn 1P (som ville vært "NH"); spansk II i Norge (IKKE I+II) tilsvarer "Spanish IV" i USA, som også er "HL", og det er et høyere nivå fremmedspråk enn hvis man begynner med nivå I i første klasse. På språk (ikke engelsk) må man sette hvor mange år man har hatt det,derfor skrev jeg spansk som "High School Course taken in 8th Grade" slik at det ble "Year 1 Language Other than English", og deretter fylte inn High School (9th-12th). På Norsk satte jeg det som "Year 4+......" på alle årene ;) Forresten, skrev jeg alle fagnavnene på engelsk, så "Norsk, skriftlig, hovedmål", ble "Norwegian, written, hovedmaal" osv.

Når det gjelder TOEFL or IELTS testene, så har jeg ikke tatt noen av dem, så lenge man har over 4 i engelsk skal det være greit uten, i tillegg til at jeg har bodd ett år i USA, men om du er usikker når du skal søke, så er det bare å spørre rådgiver på skolen eller gå inn på ansa.no, som har mange hjelpsomme tips til å søke videre utdanning i utlandet (lenken er til studier i USA). Jeg tok heller ikke SAT eller ACT prøvene, men det skal også være greit, så lenge man har en god grunn til å ikke ha tatt dem. Da jeg var i USA tenkte jeg ikke noe særlig på at jeg kom til å søke college der, og jeg tenkte rett og slett ikke over å ta noen av dem. Da jeg begynte å fylle ut søknaden, skulle jeg melde meg på SAT i Oslo til 3. desember, men det var fult og samme var det med ACT (dette var i oktober), og det var den eneste datoen før jul jeg hadde tid til å ta den... Ringte til og med UiO som har prøven i Oslo, men det var ingenting de kunne gjøre for å hjelpe meg. Derfor endte jeg opp med å skrive i søknaden at jeg ikke tok SAT eller ACT (man tar kun én av dem) fordi det ikke var noen ledige plasser igjen, og at det kun er ett sted som tilbyr prøven i mitt nærområde, som jeg regner med er en gyldig grunn for å ikke ha tatt dem.

På slutten av søknaden skal man svare på velge 4 av 8 spørsmål å svare på med maks 350 ord per spørsmål (som da er istedet for å skrive langsvar "essay"). Spørsmålene var veldig greie, og siden man kun må svare på 4 av dem, svarte jeg selvfølgelig på de jeg følte jeg kunne svare best på. Etter det var det bare å se over hele søknaden, også sende den inn!

I tillegg til den vanlige søknaden, måtte jeg fylle ut en "supplemental application" der jeg måtte sende inn ett "Personal Essay", et "Challenge Essay", en "Creative Writing" tekst, to "Teacher Reacommendations", og fylle inn informasjon om meg selv slik som i den vanlige. Jeg hadde skrevet alle tekstene på forhånd unntatt "Challenge Essayet", som var at du måtte skrive om hvordan du greide å komme deg gjennom en utfordring du har hatt i livet ditt, som var ganske greit. "Personal Essay" hadde jeg skrevet i engelsk i fjor, så jeg brukte den, siden den faktisk var ment for å kunne brukes til college søknad på ordentlig. "Creative Writing" kan være hva som helst som ikke er prosa, så jeg tok utgangspunktet i en kort novelle jeg hadde skrevet fra før som jeg var fornøyd med. Fristen til denne delen av søknaden var 7. desember. Jeg har også enda en "supplemental application" for skuespiller majoren, som er en eventuell audition neste år, som har frist 13. januar.

For nå er dette alt som har skjedd med søkeprosessen til UCLA. Jeg vet at det virker mye mer omfattende enn søknaden til England (som jeg skrev om i tidligere innlegg), men det var det også siden de spør om mye som kun finnes i USA, og kan være litt forvirrende å svare på, sammenliknet med England som hadde en mye enklere prosess. Det er hvert fall min personlige mening, når jeg sammenlikner de to.

Håper du har hatt en super siste skoleuke!

- Sandra

 

#utveksling

0

Studier i England

  Publisert 03.11.2016 klokka 18:00 i kategorien Blogg

Hei!

Når har det vært en god stund siden jeg blogget sist. Utveksling er over, men nå har jeg begynt å søke videre utdanning.

For øyeblikket har jeg søkt til England til skolene Oxford University, Central Film School og University of the Arts London, der jeg har søkt meg inn på studier innen film, tv, media og teknologi.

Søknadsfristen var den 15. oktober fordi jeg søkte til Oxford (og det er kun én felles søknad til alle skoler). Hvis jeg ikke hadde søkt til Oxford hadde fristen vært 7. januar.

Å fylle ut søknaden (på UCAS) var ganske rett fram, og hvis jeg støtte på noen problemer gikk jeg bare inn på ANSA sine hjemmesider, som har mye god informasjon om studier i utlandet. Det vanskeligste var nok å skrive Personal Statement, som er at du må skrive en tekst om deg selv, hvorfor du søkte til det/de faget/fagene, hvorfor du skal studere i Storbritannia, og hvorfor de skal velge akkurat deg. Man kunne bare skrive én Statement til alle skolene man søkte, så jeg måtte gjøre den relevant for alle skolene jeg søkte til, som var ekstra utfordrende. En annen ting man må være obs på er at man må ha en referanse, som skriver et referansebrev til søknaden din, mest vanlig er at det er en lærer, men det kan også være andre som f.eks. arbeidsgiver. Jeg var ganske heldig med dette, siden at engelsk læreren som jeg hadde i fjor kunne skrive referanse til meg!

På grunn av studien som jeg søkte til Oxford, måtte jeg også søke for å ta en matteprøve som heter Mathematics Admission Test eller MAT, fristen for den var også 15. oktober kl. 18:00 britisk tid. Så jeg hadde nok å gjøre den lørdagen, for å si det sånn!

Dagene etter at jeg hadde søkt fikk jeg e-poster fra skolene som sa at de hadde mottatt søknaden min. Jeg ble også ringt av Central Film School, og jeg snakket med han som er ansvarlig for inntaket til neste år, og avtalte en tid der jeg kan ha intervju.

I går tok jeg MAT som var på Folkeuniversitet i Oslo. Prøven begynte kl. 09:05 og sluttet 12:05. Jeg satt i et klasserom med rundt 30, som tok forskjellige inntaksprøver til forskjellige høgskoler og universiteter i Storbritannia. Det var kun tre andre som tok samme prøve som meg. Under hele prøven måtte alle ha legitimasjon på bordet, fordi de krysset deg av lista (over hvem som er der) under prøven.

Prøven var utrolig vanskelig, men jeg greide å svare på mange flere oppgaver enn det jeg gjorde når jeg øvde hjemme, så jeg er veldig fornøyd med hvordan det gikk. Nå må jeg bare vente på resultatet, og forhåpentligvis er det bra nok til at jeg får et intervju.

 

- Sandra

 

#utveksling

0

Om meg

  Publisert 13.06.2015 klokka 11:07 i kategorien Blogg

Velkommen til bloggen min!

Jeg heter Sandra, og skoleåret 2015/16 var jeg på utveksling i Los Angeles, som var hele grunnen til at jeg startet denne bloggen :)

Har du noen spørsmål angående utveksling eller noe annet? Skriv gjerne en kommentar eller send en epost til sandrahelenyt@gmail.com

 

Welcome to my blog!

My name is Sandra, and I was an exchange student in Los Angeles during my Senior year of high school in 2015/16, which was the reason I started the blog :)

Do you have any questions regarding exchange or anything else? Please leave a comment or email me at sandrahelenyt@gmail.com

 

- Sandra 

 

 

#utveksling

Les mer i arkivet » August 2017 » Juli 2017 » Juni 2017
hits