2

Den Amerikanske Ambassaden

I går var jeg hos ambassaden!

Jeg stod opp kl. 07:30 siden vi skulle være der litt før 10:00. Det var utrolig tungt å våkne....... Vi kjørte til Oslo rundt 08:50, og etter en halv time var vi på ambassaden.

Først måtte man stå i kø utenfor ambassaden for å komme inn. (De slapp bare inn en og en om gangen, så dette tok litt tid). Etter 1 time så var jeg fremst i køen og jeg la alt jeg hadde med (masse ark) i en liten boks, og man ble sluppet inn i et lite rom som var sikkerhetskontroll. Etter jeg var ferdig med det gikk jeg inn i selve ambassaden. Her skulle man først gå til en luke (ligner på en billettluke) der man skulle levere inn alle papirene og pass. 


Hun som satt bak glassluka så på dem (jeg måtte underskrive på ett av dem) også fikk jeg noen av arkene tilbake og en kølapp. Jeg fikk nr. 87. Da var det bare å sette seg ned å vente på at nummeret ble ropt opp. Da man ble ropt opp skulle man gå bort til en annen luke der man skulle ta fingeravtrykk. Fingeravtrykkmaksinen er identisk med den som de har på flyplassen i USA, så den var ikke helt ukjent. Haha. Etter det skulle man bare sette seg ned igjen å vente på å bli ropt opp på nytt, denne gangen til selve "intervjuet".

"Intervjuet" mitt var 4 spørsmål, mens noen andre fikk flere spørsmål. Intervjuet var i en tredje luke, som hadde en slags glassboks rundt seg. Det høres utrolig rart ut, men jeg vet ikke hvordan jeg ellers skal forklare det xD Når det endelig var min tur fikk de tekniske problemer, og det gikk ikke an å skanne arket mitt. Så de brukte et par minutter på å finne en løsning. Den fantastiske løsningen ble å legge alle uskannede ark i en blå boks. Når det problemet var løst begynte intervjuet. Alle spørsmålene ble stilt på engelsk, og man måtte selvfølgelig svare på engelsk. Her er intervjuet mitt:

"Hva skal du?" - "Jeg skal gå på videregående skole"

"Hvor lenge?" - "Ett år"

"Hvor skal du?" - "Irvine, California" (Mannen bak luka kommenterte på at han hadde bodd der i 5 år, og at det var et kjempefint sted :) )

"Hvem betaler for oppholdet? - "Jeg får stipend og familien betaler"

Etter dette var jeg ferdig og jeg kunne gå. Jeg hadde vært inni selve ambassaden i ca. 1 time. Det tok 2 timer fra jeg kom til jeg var ferdig, men mesteparten av tiden var venting, selve intervjuet varte i noen minutter.

 Nå er jeg passløs i ca. 10 dager, og da får jeg passet og visum tilsendt i posten. Nå begynner jeg å merke at avreise nærmer seg med stormskritt! :D

 

I was at the embassy yesterday!

I woke up at 7:30 am since I was supposed to be there a little before 10:00 am. It was super hard to wake up....... I went to Oslo at about 8:50 am, and after half an hour I was at the embassy.

To actually get into the embassy, you have to stand in line (they only let people in one at a time, so this took a little while). After 1 hour, I was in front of the line and I put every thing I brought with me (a bunch of papers) in a little box, then I entered a small room where there was a security check. Afterwards, I went inside the actual embassy. First I had to go to a booth (looked like a ticket booth), where I had to give them all the paperwork and my passport.

The lady in the booth looked at them (I had to sign one of the papers), and then I got some of the papers back and a queue ticket. I was number 87. Then I just had to sit down and wait until my number was called. When my number was called, I had to go to another booth where they took my fingerprints. The fingerprint machine is identical to the ones they use at the airports in the United States, so this was not anything unfamiliar. Haha. Afterwards, I had to sit down again and wait for my number to be called again, this time for the "interview".

My "interview" consisted of 4 questions, but some other people were asked more. The interview took place in a third booth, that was surrounded by a glass box. It sounds quite weird, but I do not know how to explain it otherwise xD When it finally was my turn, they had technical difficulties so they could not scan my paper. It took a couple of minutes for them to solve it. The extraordinary solution was to put all the papers that were not scanned in a blue box. The interview began when that problem was solved. All questions were asked in English, and you obviously had to answer in English as well. Here is my interview:

"What are you going to do in the United States?" - "I am going to high school."

"For how long?" - "One year."

"Where are you going?" - "Irvine, California." (The man in the booth told me that he had lived there for 5 years and that it was a really nice place :) )

"Who is paying for the stay?" - "I am receiving scholarships and my family is paying."

After this, I was done, and I could leave. I was inside the embassy for about 1 hour. It took 2 hours from the time I got there until I was finished, but mostly I was just waiting, the interview itself only lasted a couple of minutes.

Now I will be without a passport for about 10 days before I will get my passport back in the mail. I starting to realize that the departure is getting closer and closer! :D

 

- Sandra

 

#utveksling

0

Pakke i posten

For noen dager siden fikk jeg pakke i posten fra STS. Der fikk jeg en mappe med papirer fra skolen og papirer angående visum. Fra skolen fikk jeg en årsplan der det står de forskjellige aktivitetene som skal foregå i løpet av hele skoleåret, og noen ark angående fagvalg. Visumpapirene hadde jeg ventet på en stund nå siden det var disse jeg trengte for å begynne å søke om studentvisum.

Nå er visum søknadsprosessen godt i gang, og jeg begynner å innse at avreise nærmer seg! Å fullføre hele søknaden tok to dager. Det var ganske mye info som skulle fylles ut, og jeg måtte ringe til STS et par ganger for å spørre om hjelp. Nå er alle visumsøknadpapirene fylt ut så nå skal jeg bare vente til jeg hører fra ambassaden slik at jeg får avtalt et "intervju".

 

I received mail from STS a couple of days ago. They mailed me a folder with papers from the school and papers about the student visa. I got the school year schedule, where there was information about the different activities that are going to happen throughout the year and some other papers regarding electives. I had been waiting a while to receive the visa papers since I needed them for the student visa application.

The visa application process is well underway, and I am starting to realize that the departure is coming up soon! It took me two days to complete the application. There was a lot of information to fill in, and I had to call STS a couple of times to ask for help. I have completed all of the visa paperwork, so now I just have to wait until I can schedule an "interview".

 

- Sandra

 

 

#utveksling

Les mer i arkivet » Oktober 2017 » September 2017 » August 2017
hits