0

Bergen

    Publisert 31.07.2017 klokka 22:03 i kategorien Blogg

God mandag!

Siden familien min ikke har hatt så store planer for sommeren, tok vi oss en helgetur til Bergen. Vi besøkte noen familievenner, og det var utrolig koselig siden jeg ikke hadde vært der på flere år!

Vi reiste dit på fredag ettermiddag, og på kvelden hadde vi det hyggelig med middag og sånt.

På lørdag morgen dro vi til Ulriken, som er et av fjellene ved byen, og tok taubanen opp på fjellet. På toppen var det en utrolig flott utsikt over byen! Så gikk vi fra Ulriken til Fløyen, som var en 13 km lang tur! Turen var veldig fin, og terrenget var ganske flatt hele veien, utenom slutten, der det ble en del oppover- og nedoverbakker. Vi tok noen små pauser her og der, men hadde ikke noen ordentlig pause før vi nesten var framme i Fløyen. Vi stoppet på Brushytten og spiste vafler, før vi fortsatte de siste 2 km til Fløyen. Da vi var framme der tok jeg noen flere utsiktsbilder, også gikk vi 3 km til ned til sentrum. Hele turen var på til sammen 16 km, og det tok 6 timer fra vi begynte å gå til vi var tilbake igjen! Det er nok den lengste fjellturen jeg har vært på (til nå i hvert fall), og alle var ganske støle dagen etterpå. Til middag kom flere på besøk, som jeg ikke hadde sett på lenge, også hadde vi en hyggelig slutt på dagen.

På søndag gikk vi rundt i byen og var litt turister. Vi dro til festningene, brygga, fiskemarkedet, og gikk gjennom de smale gatene med trehus. På kvelden reiste vi hjem. Jeg hadde en kjempefin tur, og tok selvfølgelig mange bilder!

 

Hvordan har du tilbragt helgen?

 

- Sandra

 

 

Happy Monday!

My family and I took a weekend trip to Bergen, since we didn't have anything special planned this summer. There, we visited some family friends, which was super nice since I haven't been there in years!

We traveled there on Friday afternoon, and in the evening we had a good time with dinner and whatnot.

On Saturday morning we went to Ulriken, which is one of the mountains near the city, and we took the cablecar up on the mountain. The city view was beautiful from the top! Afterward we walked from Ulriken to Fløyen, which is a 13 km (8 mile) long walk! The hike was very enjoyable, and the terrain was quite even the entire way, except at the end, where there were several up- and downhills. We took some breaks here and there, but we didn't have a real break until the end of the hike. We stopped at Brushytten to eat some waffles, until walking the last 2 km (1,3 miles) to Fløyen. When we got to Fløyen, I took some more pictures of the view, and the hike continued until we reached the city center, which was about 3 km (2 miles) away. The entire hike was 16 km (10 miles) long in total, and it took us 6 hours to complete! It was probably the longest hike I've ever been on (yet), and everyone were pretty sore the day after. More people joined us for dinner, and I hadn't seen them in ages, so that was a nice ending of the day.

On Sunday we walked around the city and were "tourists". We went to the fortresses, the harbor, the fishmarket, and strolled through the old narrow streets with wooden houses. In the evening, we traveled back home. I had a remarkabel trip, and I took lots of pictures, of course!

 

How did you spend your weekend?

 

- Sandra

 

 

#reise #hverdag #foto #blogg #sommer #juli #bergen #fjelltur #ferie #helse

0

Resultatet fra opptak til Universitetet!!

    Publisert 26.07.2017 klokka 10:00 i kategorien Blogg

Heisann!!

Opptaket var klart 19. juli, og svarfristen går ut i dag. Jeg kom inn på Informatikk: Programmering og Systemarkitektur på Universitetet i Oslo! Det var tredje valget mitt, men jeg endte opp med å takke ja til plassen. Også får jeg se om jeg vil ta opp igjen noen fag til høsten for å komme inn på første-/andrevalget neste år.

Jeg er ganske fornøyd med utfallet likevel, siden jeg hadde lyst til å studere noe IT relatert. Et annet pluss er at det er nærme hjemme, så jeg trenger ikke å beskymre meg om studentbolig eller studielån i første omgang!

Ukene før jeg fikk svaret på hva jeg kom inn på var nerverpirrende. Morsom historie faktisk!

Det hele begynte med at vi fikk tilbake karakterene på skriftlig eksamen, og det var kun én eksamen der jeg presterte slik jeg hadde forventet... De to andre var irriterende skuffende... Jeg vurderte derfor en stund om jeg skulle klage på karakterene, og jeg endte opp med å gjøre det, siden jeg konkluderte med at risikoen for at jeg gikk ned i karakter var svært liten (som den var).

Mens jeg ventet på resultatet av klagene, fikk jeg mitt elektroniske vitmemål på Samordna Opptak (der man får vitnemålet utdelt først), og det var selvfølgelig flere feil på det... Så måtte jeg ringe skolen min; hadde en svært "interlektuell" samtale med resepsjonisten, som bare gjentok alt jeg sa som et spørsmål tilbake til meg, før jeg ble satt over til studieveilederen på skolen.

Studieveilederen sa at de skulle rette opp de "nødvendige fagene" (alle fagene det var feil med var fra da jeg var på utveksling). Jeg skjønte ikke helt hva han mente, og sa at jeg gjerne ville ha alle fagene mine på vitnemålet. Alt virket som om det var i orden da. Helt til jeg plutselig fikk en melding fra han som sa at kun de "nødvendige fagene" kom på vitnemålet mitt, slik at snittet mitt ikke gikk ned. Da ble jeg selvfølgelig utrolig stressa, og ringte ham. Han fortalte at han hadde blitt fortalt at dersom jeg hadde alle fagene uten karakter på vitnemålet, så ville snittet mitt gå ned! Det vil si at alle "godkjente fag" tilsvarte karakter 0! Vi snakket noen minutter før det endte med at han skulle sjekke det opp mer, og ringe meg opp igjen dagen etterpå.

Etter telefonsamtalen regnet jeg ut snittet mitt dersom mine godkjente karakterer skulle være lik 0, og bare for å gi et bilde over hvor dårlig det kunne gått; jeg kunne maksimalt ha fått 4 i snitt! Og selvfølgelig hadde jeg ikke kun fått 6'ere! Heldigvis ringte studieveilederen meg opp og sa at den informasjonen han hadde fått tidligere var feil, og at fagene der jeg hadde fått "godkjent" ikke taltes med i utregning av snittet. Da kunne jeg endelig puste rolig ut!

Noen dager senere fikk jeg brev angående klagene mine, og begge karakterene forble som de var. Men, men, jeg prøvde i hvert fall. Allerede da var jeg ganske sikker på at første- og andrevalget mitt var ute av bilde, siden jeg akkurat ikke hadde gode nok karakterer. Det var ganske kjipt, men sånn er vel livet!

Og nå ble det UiO til slutt! Uansett om jeg fullfører løpet ut, eller om jeg bytter studie neste år, så tror jeg at Informatikk kommer til å bli interressant og relevant uansett! Planen fremover er å lese litt om de ulike forkursene de tilbyr til studiet, som jeg vurderer å ta. Offisiell studiestart er den 14. august!

 

Hva skal du til høsten?

 

- Sandra

 

Relatert bilde

 

Hello!!

I got my Letter of Acceptance on July 19, and the answer deadline is later today. I got accepted to Informatics: Programming and System Architecture at the University of Oslo! It was my third choice, but in the end, I said yes to the offer. Then I'll see if I want to retake some classes this fall so I can get accepted to my first/second choice next year.

I'm pretty happy with the final outcome either way since I wanted to study something IT related. Another plus is that the school is super close to where I live, therefore I don't need to worry about getting a student flat or taking up a student loan; at least for now!

Still, the weeks before I got my acceptance letter were extremely stressful. Funny story actually!

It all began when we got our written exams results back, and I only performed as I was expecting at one of them... The two others were annoyingly disappointing... I then was debating whether or not I should complain about my grades, and I ended up doing so, since I concluded that there was a minimal chance of my grades getting lowered (which it was), therefore I took the risk.

While I was waiting to hear back from my complaints, I finally got the electronic version of my final report card back (or diploma), and of course there had to be several mistakes on it... Then I had to call my school; I had a very "intellectual" conversation with the receptionist, who only repeated what I said as a question back to me, until I was connected to the study advisor at my school.

The study advisor told me that he would fix the "necessary classes" (all the classes that had an error were from my year abroad). I didn' quite understand why, and then I asked to have all of my classes on the final report card/diploma. Everything seemed fine then. Until I suddenly received a text from the study advisor saying that only the  "necessary classes" would be on my final report card/diploma, so that my grade point average wouldn't drop too much. After reading that I was really stressed out, and I called him. He told me, that someone told him, that if all of the "approved classes" from my year abroad were on my report card, then my grade point average would drop! Meaning that all of my "approved classes" would equal the grade 0! We talked for a couple of minutes, and in the end, he told me that he was going to check up this situation more and call me back the day after.

In Norway the grading system is from 1-6; 1 equals fail, so 2 is the lowest passing grade, and 6 is the highest grade possible.

After the phone conversation, I calculated my grade point average with the grade 0 on my "approved classes. To give you a picture of how bad this could have gone; the highest possible grade point average I could have gotten was a 4, and that was if I had the grade 6 in all of my other classes! And I don't have straight A's (6), of course! Luckily the study advisor called me again and told me that the information he had gotten previously was incorrect and that all the "approved classes" would not count when calculating my grade point average. Afterward, I could finally relax!

A couple of days later, I received the letter concerning my complaint, and both of the grades remained the same. Oh well, at least I tried. Already in that moment, I was pretty sure that I would not get accepted to my first or second choice of school since I was a little below the lowest accepted grade point average. Which sucked, but I guess that's life!

And in the end, I got accepted to the University of Oslo! I don't actually know if I'll complete this bachelor or change my course of study next year. However, I do believe that Informatics is going to be interesting and relevant anyway! The following weeks, my plan is to read about the different summer pre-courses they offer, which I'm considering to take. The official first day of University is August 14!

 

What are you studying this fall?

 

- Sandra

 

 

 

#blogg #hverdag #sommer #foto #UiO #universitet #studier #study #student #oslo

0

Maler til skolearbeid // Study Printables

Her er noen nyttige maler som kan brukes til skolearbeid! -- Kan brukes til å øve til prøver, eksamen, presentasjoner, skrive stil osv. -- Utskriftspakken inneholder formel- og begrepsark, disposisjonsmal og notatark til diverse prosjekter/presentasjoner!

Utskriftspakken er tilgjenglig på bokmål og nynorsk. Pakken finnes i fire ulike farger: gul, blå, grønn og lilla Filene kan lastes ned her:

Mappe med utskriftspakker

OBS: Utskriftpakken er kun til personlig bruk

 

Here are some useful study printables! -- If you need to study for a test, exam, other projects, essay writing etc. -- The study printables include a formula and definitions sheet, and an essay and project planner!

The study printable pack comes in four different colors: yellow, blue, green, and purple. You can download the files here:

Folder of Study Printable Packs

Disclaimer: This printable is for personal use only

 

 

#blogg #hverdag #sommer #foto #universitet #skole #mandag #eksamen #mal #juli #study #studie #studere #student

 

4

Road trip

    Publisert 08.07.2017 klokka 22:21 i kategorien Blogg

Hei!

Nå har jeg akkurat kommet hjem fra en liten "road trip" rundt på vestlandet/midtnorge. Turen gikk gjennom Lillehammer, Lom, Geiranger, Åndalsnes og til slutt Ålesund. Det ble selvfølgelig mange flere stopp på veien, blandt annet ved Trollstigen, Geirangerfjorden og Trollveggen, og jeg tok en hel haug med bilder. Naturen og landskapet var helt fantastisk! Personlig reiser jeg ikke så veldig ofte rundt i Norge (med bil), så det var veldig fint å besøke steder som jeg aldri har vært før.

Til alle dere som ikke har vært i disse delene av landet, så vil jeg anbefale å besøke de en gang!​

Bildene fra turen er i bunnen av innlegget :)

Hva skal du i sommer?

 

- Sandra

 

 

Hi!

I just came home from a little road trip in western-/mid Norway. We drove through Lillehammer, Lom, Geiranger, Åndalsnes and lastly Ålesund. We stopped at many other places too, of course. We also stopped by Trollstigen, Geirangerfjorden, and Trollveggen, and I took a bunch of pictures. The nature and the scenery were absolutely breathtaking! I personally don't travel much in Norway (by car), so it was nice to finally visit some places I've never been before.

To all of you that haven't been to these parts of the country, or in Norway for that matter, I highly recommend to visit these places! I might be biased, but Norway is definitely one of the most beautiful countries in the world, and yes, it's expensive, but you'll have an experience of a lifetime!

The photos from the trip are on the bottom of this post :)

What are your plans for the summer?

 

- Sandra

 

 

 

 

 

#sommer #foto #blogg #ferie

Les mer i arkivet » Juli 2017 » Juni 2017 » Mai 2017
hits