0

Fadderuka

    Publisert 20.08.2017 klokka 17:05 i kategorien Blogg

 

Nye uke med nye opplevelser!

Mandag var den første offisielle dagen for alle nye studenter på Universitet i Oslo! Jeg tok toget inn til Oslo kl. 8, og før toget hadde kommet til Lillestrøm fikk det tekniske problemer. De brukte kanskje 20 minutter på å fikse det, så jeg er glad for at jeg hadde en halv time til overs slik at jeg ikke skulle komme for sent! Dagen begynte med informasjon i Sophus Lies Auditorium, og ble delt inn i linjegrupper (på starten av dagen var alle informatikk studentene sammen) før vi beveget oss bort til Informatikk bygget. Deretter kom det masse mer info om studiet, også fikk alle utdelt et "diplom" som et slags "bevis" for at man hadde kommet inn på universitetet. Etterpå ble vi delt inn i faddergrupper, også var det lunsj. Etter lunsjen dro hele universitetet ned til Karl Johan, og der hadde vi den offisielle inmakuleringen med tale fra rektor og ordføreren i Oslo, og universitetskoret sang. Inmakuleringen var den morsomste delen av dagen!

På tirsdag var det gratis frokost, også var rebusløp resten av dagen. Av alle fadderaktivitetene, syntes jeg at rebusløpet var det morsomste. Vi gikk rundt på forskjellige poster, og fikk ulike oppgaver på hver post. Noen av oppgavene var å bygge et tårn, spille sjakk, kjøre en robot gjennom en liten hinderløype og quiz. Etter rebusløpet, var det grilling.

Fadderuka endte med forkurs i Informatikk på onsdag og torsdag der vi fikk prøve oss på grunnleggende programmering, som var kjempe gøy! Jeg fikk også kjøpt bøkene jeg trenger og skaffet meg studentkort! Denne uka ble jeg også kjent med mange nye mennesker som både skal begynne på samme studie som meg og som skal studere helt andre ting. Alt i alt var dette en fin start på et nytt kapittel!

 

- Sandra

 

 

A new week with new experiences!

Monday was the first official day for all the new university students at the University of Oslo! I took the train to Oslo at 8 am, and before the train ended up having technical difficulties in between two stops. They used maybe 20 minutes to fix it, therefore I was glad that I had 30 minutes extra to spare so that I wouldn't be late! The day began with information for new students at Sohpus Lie's Auditorium, where we also were divided into groups based of what we're going to study (in the beginning of the day all the Informatics students were together), and afterward we walked over to the Informatics building. Then we got a whole lot of information about the program, and everyone recieved a "letter of acceptance" from the university. Then everyone were assigned a "buddy group", which is a group consisting of students that have attended your program, and other new students - essentially, it's how you get to know people. After that we ate lunch, and went to Karl Johan (a street, not a person), where the official welcoming seremony was held. The Principal and the Major of Oslo held speeches, and the University choir performed. The seremony was the best part of the day!

On Tuesday all the new students were offered breakfast for free, and then we had a treasure hunt that lasted the rest of the day. This was my favorite game out of all the "buddy activities". We went to different posts, and got different tasks and problems we had to solve. Some of the tasks were to build a tower, play chess, drive a robot through a mini course, and a quiz. 

The "buddy week" ended with a pre-course in Informatics, which was on Wednesday and Thursday, and we were able to learn and test out basic programming, which was so much fun! In addition to all of this, I got to purchase textbooks and I got my student card! This week I met many new people who are going to study the same courses as me, and otherswho are going to study completly different things. Overall, this was an amazing start on a new chapter!

 

- Sandra

 

 

 

#hverdag #blogg #foto #uio #student #skole #universitetet #søndag

2

To hektiske uker; oppkjøring, bursdag og studiestart!

    Publisert 12.08.2017 klokka 12:44 i kategorien Blogg

Det har skjedd så mye de to siste ukene, og jeg har ikke kunnet blogge før nå.

Tirsdag 1. august, hadde jeg oppkjøring!! Det var en av de mest nervepirrende opplevelsene i mitt liv, og for å gjøre meg enda mer nervøs enn det jeg allerede var, måtte en annen bil selvfølgelig nesten kjøre på meg før oppkjøringen! Det gikk bra, men det var ganske skummelt. Så etterpå hadde jeg oppkjøring. Jeg følte at jeg kjørte mesteparten av tiden på en merkelig grusvei, som senere gikk inn på en landevei, også kjørte jeg litt i byen. Resultatet: jeg bestod! Sensoren ga meg mye god tilbakemelding og jeg var kjempefornøyd (selvfølgelig)! Etter oppkjøringa fikk jeg arket med "midlertidig førerbevis", også fikk jeg førerkortet i posten for noen dager siden. Målet mitt var å få lappen før jeg fylte 19, og jeg greide det to dager før bursdagen min; bursdaggaven til meg selv!

Dagen etter dro måtte jeg opp kl. 6, for å dra på flyplassen. Jeg fikk ikke vite hvor vi skulle dra før vi skulle sjekke inn, siden det skulle være en overraskelse. Turen gikk til Nice i Frankrike! Det var en kjempefin tur! Mens vi var der besøkte vi også byen Cannes; der de har en internasjonal filmfestival hvert år, og Monaco; nabolandet til Frankrike. Vi dro til Cannes på torsdag (bursdagen min), og så rundt i byen, gikk på shopping osv. også dro vi til Monaco på lørdag, der vi besøkte Fyrstepalasset og den lille landsbyen rundt, og Monte Carlo. De andre dagene gikk vi rundt i Nice og slappet av på ved bassenget.

Da vi skulle hjem, ble flyet forsinket, og vi kom ikke hjem før klokka halv 3 på natta! Så skulle jeg selvfølgelig opp igjen kl. 7.. Siden mandag var min først  dag på universitetet! Denne uka har jeg tatt et oppfriskningskurs i matte, der pensum fra R2 ble repetert. I tillegg til å repetere matten, var kurset fint for å bli kjent med skolen, finne ut når jeg må ta toget, og for å få kjent litt på hvordan det er å ha forelesning contra undervisning på videregående. Det har blitt litt mye matte denne uka, men jeg er veldig fornøyd med hele opplegget! I går avsluttet oppfriskningskurset med grilling ute, og jeg snakket med en del av de som skal begynne og noen av studentene. I løpet av denne uka har jeg også meldt meg opp til fag og eksamen og betalt semesteravgiften. Nå mangler jeg bare å kjøpe bøker.

Når begynner du på skolen?

 

- Sandra

 

 

So much has happened the past two weeks, so I haven't had time to blog until now.

On Tuesday, August 1, I took my driver's test!! It was one of the most nerve-wracking experiences of my life, and to make me even more nervous than I already was, another car almost crashed into me right before the driver's test! Everything went ok, but it was pretty scary. Well, then after that, I had my driver's test. I think I spent most of the time driving on this weird dirt road, which eventually merged into a country road, and I also drove a bit in the city. The result: I passed! The examiner gave me good feedback and I was super happy (of course)! After the test, I received a sheet of paper with my "temporary driver's license", while the actual driver's license was mailed to me a couple of days ago. My goal was to get my license before I turned 19, and I did it two days before my birthday; my birthday present to myself!

The day after, I had to wake up at 6 am to head to the airport. I didn't know where we were going until we checked in since it was supposed to be a surprise. We were going to Nice in France! It was a lovely trip! While we were there, we visited the city Cannes; where the international film festival is held every year, and Monaco; France's neighbor country. We went to Cannes on Thursday (my birthday), and explored the city, when shopping, etc. Then we went to Monaco on Saturday, where we visited the Prince's Palace and the little surrounding village, and Monte Carlo. The other days we were in France, we walked around Nice and relaxed by the pool.

When we were going home, the flight got delayed, and because of that we didn't get home until 2:30 am! Of course, I had to wake up at 7 am that morning.. Since Monday was my first day of university! This week I attended a pre-university math course, where the syllabus from R2 (my previous math class) was revised. This course was very helpful; in addition to revising math, with getting to know the campus, figuring out when I have to take the train, and to get used to having lectures contra having classes in college. There was a lot of math this week, but overall I'm very happy with this course! Yesterday, the university held a barbecue for everyone that attended the course, and I got to know some of the other new students, as well as some of the students that already go there. During this week I've also registered for all of my classes and exams and paid the semester fee. All I have left now is to buy my textbooks.

When are you going back to school?

 

- Sandra

 

 

#blogg #hverdag #oslo #frankrike #sommer #ferie #foto #skole #bursdag #universitetet #uio

Les mer i arkivet » August 2017 » Juli 2017 » Juni 2017
hits