0

Valg

    Publisert 11.09.2017 klokka 18:43 i kategorien Blogg

I dag er den offisielle valgdagen!

Håper at alle som kan har valgt å stemme. Jeg stemte i går for første gang! Det var egentlig ganske gøy, og jeg følte at jeg bidro til noe viktig (det høres skikkelig teit ut, men jeg gledet meg til å stemme, så ja). Det som overrasket meg var at det tok mye kortere tid enn jeg hadde trodd, også var jeg redd for å gjøre noe feil, med tanke på det praktiske. Til tross for mine usannsynelige frykter, gikk alt som det skulle (selvfølgelig), og hele greia tok kanskje 10 minutter. Det morsomste med å stemme var nok å legge lappen inni urna. Nå er det bare å vente på valgresultatet!

I dag var det nok en ny uke på universitetet, og jeg har faktisk gått på skolen i én måned allerede! Eneste grunnen til at jeg visste det var fordi jeg måtte fylle på månedskortet mitt til toget - tiden flyr avgårde! Nå begynner det faktisk å skje litt mer. Jeg har hatt innleveringer hver uke i ett fag siden jeg begynte, men nå skal jeg også ha innleveringer i de andre fagene mine (som er større innleveringer). I tillegg har jeg meld meg opp i privatist eksamen, så det kommer til å bli en del å gjøre fremover. Men skolen er gøy, og det er veldig mye mer motiverende å kun studere det man selv er interessert i. Også fint å kun ha 3 (4) fag om gangen så det er enklere å distibutere tiden jevnt mellom fagene.

Stemte du i år?

 

- Sandra

 

 

Today is the official Election Day!

I hope everyone that had the opportunity chose to vote. I voted yesterday for the first time in my life! It was actually pretty cool, and I felt like I was contributing towards something important (it sounds super lame, but I was very excited to vote, so yeah). The thing that surprised me was that the voting process was a lot quicker than I anticipated, and I was also terrified to make any mistakes all the practical things. Despite my irrational fears, everything went smooth (of course), and the entire thing lasted for maybe 10 minutes. The best part about voting was to put the ballot in the ballot box. Now we're just waiting for the results of the election

Today is also the beginning of a new week at the university, and I've actually attended school for one month already! The only reason I actually know that is because I had to fill my Travelcard, which is valid for one month at a time - time flies! More things are starting to happen now. I've had weekly assignments every week in one class since I started, but now I'm going to get assignments in my other classes as well (which are larger ones). In addition to that, I've signed up for an exam that I'm retaking this fall, so it's going to be busy the following months. But school is so much fun, and it's way more motivating to only have classes that I'm interested in. Also nice to just have 3 (4) classes at a time which makes it easier to distribute an equal amount of time for each class.

Did you vote this year?

 

- Sandra

 

 

 

#blogg #hverdag #valg #valg2017 #foto #høst #student #skole

0

Jeg fikk post!

    Publisert 02.09.2017 klokka 19:03 i kategorien Blogg

Hei!

Da var enda en (skole)uke over. Denne uka var min andre uke med undervising, og alt har gått på skinner! Forelesningene, gruppe- og seminartimene, og skolearbeidet har gått kjempe bra, og det har virkelig vært en overraskende fin overgang fra videregående til universitetet. Denne uka hadde jeg én innlevering, og jeg har allerede gjort ferdig innleveringen min til neste uke (jeg håper på å beholde de gode studievanene jeg har nå gjennom hele året). Jeg har faktisk lært utrolig mye i løpet av bare to uker! Nå kan jeg blandt annet programmere en quiz og andre enkle interaktive programmer, som jeg er veldig stolt av!

Denne uka fikk jeg en pakke i posten, som jeg hadde ventet på en stund. Jeg har nemlig kjøpt meg en ny linse til speilreflekskameraet mitt! Tror ikke jeg har skrevet særlig mye (eller noe) om fotografering på bloggen, men jeg driver i alle fall med hobbyfotografering. Jeg fikk kameraet mitt det året jeg reiste på utveksling faktisk. Dette er første gangen jeg kjøper et nytt objektiv, til nå har jeg kun brukt det som fulgte med kameraet. Linsa jeg kjøpte var en macrolinse, som da egner seg til protrett- og detaljefotografering, mens den linsa jeg hadde fra før egner seg bedre til landskapsfotografering. Jeg fikk testet den litt i dag, og jeg er kjempefornøyd! Det er morsomt å få prøve noe nytt, og objektivet fanger opp helt andre detaljer enn det jeg hadde.

Jeg tar mest bilder når jeg reiser, så jeg gleder meg til å teste det ut neste gang jeg skal et sted!

Hvordan var uka di?

 

- Sandra

 

 

Hello!

Another (school) week has come to an end. This week was my second week of lectures, and everything has been going very well! The lectures, group- and seminar lessons, and the workload have been great, and the transition between sixth form college and university has been surprisingly smooth. I've had one assignment due this week, and I'm already finished with the one due next week (I hope that I'll keep my good study habits throughout the year). I've actually learned quite much in only two weeks! For example, now I know how to program a quiz and other simple interactive programs, which I'm extremely proud of to say so myself!

This week I received a package in the mail, that I had been waiting for, for a while. Because I purchased a new lens for my DSLR-camera! I don't think that I've written much (or anything) about photography on the blog, but now you know, I'm a hobby photographer. I actually got my camera the same year that I went on exchange. This is the first time that I'm buying a new objective, up until now I've only used the one that came with the camera. The lens I bought was a macro lens, which is suitable for portrait- and detail photography, while the lens I already had was more suitable for landscape photography. I tried taking some test photos today, and I'm really happy with it! It's a lot of fun to try something new, and the objective captures totally different details than my other one.

I mostly take photos when I travel, so I can't wait to really test it out the next time I'm going somewhere!

 

How was your week?

 

- Sandra

 

 

 

#blogg #hverdag #helg #foto #høst #fotografi #canon #oslo #student #kamera

Les mer i arkivet » September 2017 » August 2017 » Juli 2017
hits